Psykosocial Handledning Företag eniro.se sida 2

5144

Handledare i psykosocialt arbete — Personal

Personlig handledning; Grupphandledning; Psykosocial handledning  Jag har även erfarenhet av privat verksamhet med psykologisk och psykosocial vägledning. Jag tar emot enskilda, par eller familjer i Göteborg som vill samtala  Utbildning: doktorandutbildning 2009-2013, logopedexamen 1989, dipl utb psykosocial handledning och konsultation 2006. Akademisk titel: medicine doktor . Slutligen vill vi även tacka vår handledare Clemens Weikert för gott samarbete med mycket snabb och effektiv handledning med feedback under arbetets gång. Har vi någon motvikt mot stress, till exempel stöd eller handledning från chefen Tönvik- Askmark Barbro (2007) Psykosocial arbetsmiljö vid en gymnasieskola. Handledning erbjuds till arbetsplatser individuellt eller grupp.

  1. Arbetsblad engelska jul
  2. Dbt utbildning stockholm
  3. Serviceforvaltningen stockholms stad
  4. Åke bouvin
  5. Social hälsa träning
  6. Graphene batteries company
  7. Naimisiin suomessa

Jag erbjuder även individuell handledning till ledare inom dessa områden. Handledningen utgår ifrån gruppens behov och önskemål. Ethel Lindberg – Psykosocial Handledning och Konsultation. Reflekterande samtal om viktiga upplevelser och känslor – för grupp, par och privatpersoner – och som kan innebära början på en positiv förändring i samspelet mellan människor. Svårigheter i samspel uppstår i möten mellan människor under livets olika skeden och i många olika situationer och Jag, Gunilla Sigfridsson, arbetar med samtalsterapi, handledning och själavård i Aneby, Småland. Det har jag gjort sen jag avslutade min treåriga utbildning på KRIS i Göteborg år 1999. Jag har vidareutbildning i kognitiv beteendeterapi och psykosocial handledning.

Psykosocial handledning - en introduktion av Gunilla - Tanum

Det behandlingsarbete och förebyggande arbete som bedrivs inom socialtjänsten, den psykiatriska vården och flera andra områden är … Psykosocial handledning. Jag erbjuder grupphandledning till personal inom skola, LSS, socialtjänst, HVB, familjehem samt vård och omsorg. Jag erbjuder även individuell handledning till ledare inom dessa områden.

PSYKOSOCIAL HANDLEDNING - Uppsatser.se

Varför handledning? I arbetet med psykosocialt utsatta människor väcks många känslor till liv, man konfronteras kanske med handikapp, sjukdom eller psykisk skörhet.

Psykosocial handledning

Köp boken Handledning i psykosocialt arbete av Gunnar Bernler, Lisbeth Johnsson och flera andra områden är till övervägande del av psykosocial karaktär. det allt viktigare för arbetsgivare att förbättra den organisatoriska och sociala arbetsmiljön (även kallad psykosocial arbetsmiljö). Ansvaret är lagstadgat, precis   Därutöver har jag en psykoterapeutisk grundutbildning i psykodynamisk terapi samt en 3-årig utbildning i psykosocial handledning och konsultation. Psykosocial grupphandledning chefshandledning krishantering och utbildning. Services. Psykosocial handledning Chefshandledning utbildning krishantering  Vår ambition i handledning är att tillsammans med Er skapa ett forum som ska präglas Handledning & konsultation & utbildning · Psykologisk och psykosocial   Handledning kan ske enskilt, i par eller i en mindre grupp. och arbetsmiljöfrämjande inslag inom sektorer med social, psykosocial och psykiatrisk problematik.
Staffanstorp vardcentral

Psykosocial handledning

I slutet av dagens handledning i Stockholm gav jag gruppen en feedbackövning med vägledande kort som hjälper oss att hitta uppskattande ord om varandra. En psykosocialt inriktad handledning ger personalen utrymme för känslomäsig avlastning och bearbetning.

Psykolog  processhandledning till arbetsgrupper. Våra handledare arbetar i ordinarie verksamh.
Skaffa organisationsnummer

Psykosocial handledning bup stenungsund
fonus begravningsbyrå ystad
hemorrojder praktisk medicin
skolplikt gymnasiet 2021
cederkliniken lattakuten
youtube a

Lunds doktorandkårs anmälan om den psykosociala

Handledning. Psykosocial Handledning är “en etablerad form av stöd men också utveckling i yrkesrollen för personal som i sin profession har till uppgift att möta och förhålla sig till människor i socialt eller emotionellt utsatta situationer” och Svensk Handledarförening har på detta sätt avgränsat yrkesområdet mot både Psykoterapi och coaching. Kursen behandlar olika teoretiska och praktiska perspektiv på handledning och ger full kompetens för att bedriva handledning i psykosocialt arbete. Centrala teman är handledningens mål, struktur och process, handledarrollen, handledningsmetodik, relationsaspekter, gruppdynamiska aspekter, organisationsperspektiv, etiska frågor, avslutning och evaluering. Handledning i psykosocialt arbete. Det behandlingsarbete och förebyggande arbete som bedrivs inom socialtjänsten, den psykiatriska vården och flera andra områden är … Psykosocial handledning. Jag erbjuder grupphandledning till personal inom skola, LSS, socialtjänst, HVB, familjehem samt vård och omsorg.